सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका वडा न‌ं. ११ र १२ को लागि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालक (स्थानीय सहजकर्ता) पदको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।