FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको कामकारबाही कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
56% (5 votes)
नराम्रो
22% (2 votes)
ठीकै
0% (0 votes)
सुधारको आवश्यकता
22% (2 votes)
Total votes: 9