सूचना

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सुशासन प्रवर्द्धन शाखा, सिंहदरवार काठमाडौकाे निर्देशन वमोजिम यस बेनी नगरपालिकाले हेलो फेशवुक एकाउण्ट हेलो बेनी नगरपालिका https://www.facebook.com/hellobenimun?_rdr=p संचालन गरिएको कुरा सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

बेनी नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा सम्बन्धी विवरण (नागरिक वडापत्र)

बेनी नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा सम्बन्धी विवरण (नागरिक वडापत्र) - Citizen Charter of Beni Municipality

नोटः– फरक क्षमता भएका ब्यक्तिहरुको परिचय पत्र सम्बन्धि सिफारिश,निःशुल्क उपचार सम्वन्धि सिफारिश,दैविप्रकोप सम्बन्धि सिफारिश र विपन्न वर्गका नगरिकहरुकोहकमा निःशुल्क सेवा प्रदान हुन्छ ।