FAQs Complain Problems

नक्शा प्रमाणित

लाग्ने समय: 
उल्लेखित प्रमाण कागज पुगी आएमा सोही दिन हुनेछ ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राबिधिक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
प्राबिधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. ३०००
आवश्यक कागजातहरु: 

 - निवेदन

 - नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

- लालपुर्जाको प्रतिलिपि

- नक्शापास प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि

- कर तिरेको रसिद