FAQs Complain Problems

समाचार

वेनी नगरपालिका कार्यालयवाट प्रदान गरीने सवै प्रकारका सेवा सम्वन्धि जानकारी गराउने उदेश्यले मिति 2073 माघ २३ गतेवाट विदु्तीय नागरिक वडापत्र स‌न्चालन गरीएको छ ।